top of page

Bağımsız ve Milli Para Sisteminin Ajantajları

  • Piyasada gerek nakdi olarak kullandığımız gerekse elektronik ortamda banka hesaplarında tuttuğumuz paranın tamamı Merkez Bankaları tarafından tedavüle çıkarılmamış, yani üretilmemiştir. Cüzdanımızda veya banka elektronik hesaplarıımızda tuttuğumuz paramızın neredeyse %85-90’ının, kâr amacı güden ticari bankalar tarafından üretilip tedavüle çıkarılmakta, yani var sayıldığı gibi, Merkez Bankaları tarafından üretilip tedavüle çıkarılmamaktadır.

Bağımsız ve Milli Para Sistemi bu çarpıklığı düzeltecektir ve Merkez Bankaları tekrar para hacmine hükmedebilir konuma gelecektir.

  • Ticari bankaların para üretmeye yönelik bu ayrıcalıklı ve imtiyazlı statüsünün bir çok ülkede yasalarla net bir şekilde düzenlenmemiştir.

Bağımsız ve Milli Para Sistemi bu hukuksal açığı giderecektir.

  • Para sisteminde yapılabilecek bir kaç düzeltmeyle 1-2 yıl içerisinde Bağımsız ve Milli Para Sistemi’ne geçilebilecek ve sonrasında devlet ve kamu borçları %80 oranında geri ödenebilecektir.

Böylelikle ve halkın refahını arttırabilecekdir.

  • Bağımsız ve Milli Para Sistemi’ne geçilerek, bankalar batsa dahi, bankalarda yatan paralarınızın batmayacağı bir para ve bankacılık sistemi hayata geçecektir.

  • Tüm dünyada hâkim olan “her ekonomi büyümek zorundadır” yaklaşımını Bağımsız ve Milli Para sistemi ile beraber sona erecek ve ekonomiler büyüme baskısı olmadan istikrarlı kalabilecektir.

  • Bağımsız ve Milli Para Sistemiyle birlikte banka iflaslarıyla, mali ve spekülatif balonlara dayalı krizlerle sarsılmayan bir para ve bankacılık sistemi hakim olacaktır.

  • Bağımsız ve Milli Para Sistemiyle birlikte gelir dağılımı adaleti bir yapıya kavuşacaktır.

bottom of page